اخذ گواهی نامه HACCP

Hazard analysis and critical control points (HACCP) یا سیستم کنترل نقطه بحرانی یکی از انواع گواهینامه های ایزو است که تجزیه و تحلیل خطر یک سیستم کنترل فرایند است و خطرات را شناسایی می کند. اخذ گواهینامه ایزو HACCP در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند را کاهش می دهد.

شرکت ایران زاک موفق به اخذ این گواهی نامه گشت.

دسته بندی: اخبار

کلمات کلیدی: ,